Prosedia

Small office and home office chairs

ISO 9001

Kwaliteitsmanagement

Interstuhl is in 1993 onderscheiden met het certificaat ISO 9001, als één van de eerste ondernemingen in de branche. ISO staat voor International Organization for Standardisation. ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement, is ontstaan vanuit kwaliteitsnormen opgesteld voor leveranciers aan de NAVO in 1959. Alleen leveranciers die aan deze kwaliteitsnormen voldeden mochten aan de NAVO leveren. Door het succes van de NAVO kwam, geleidelijk vanuit de civiele industrie, de vraag naar gelijksoortige normen.

Op verschillende plaatsen in de wereld werden normen ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de BSI (British Standards Institution) en NEN (Nederlands Normalisatie-instituut). Door toename van grensoverschrijdende handel ontstond de behoefte aan een wereldwijd geaccepteerde norm. In 1987 heeft een speciale commissie de eerste officiële ISO 9001-norm gepresenteerd.

ISO 9001 gecertificeerd zijn houdt kortweg in: “zeggen wat je doet”, “doen wat je zegt” en “onder bewijs stellen”. Een bevoegde instelling licht het bedrijf door, een audit die bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt meestal de documentatiebeoordeling genoemd. Het tweede gedeelte, de initiële audit, staat in het teken van het toetsen van de praktijk.

Op dit moment is ISO 9001 wereldwijd dé norm voor kwaliteitsmanagement systemen, met meer dan een miljoen gecertificeerde bedrijven.