Schadstoff gepruft

Uitstoot van mogelijke schadelijke stoffen

Het certificaat voor Schadstoff geprüft komt voort uit eisen die gesteld zijn door het DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V.), een samenwerkingsverband van meer dan 100 meubelproducenten en toeleveranciers die zichzelf verplicht hebben om de eisen van RAL-RG 430 voor milieu/gezond wonen op te nemen in hun kwaliteits-systeem.

 

Alle Interstuhl stoelen worden in testkamers onderzocht met betrekking tot emissies (uitstoot) en geur van schadelijke stoffen. Ook de gebruikte materialen worden regelmatig gecontroleerd op het gehalte schadelijke stoffen. Het testen gebeurt op basis van strengere eisen dan wettelijk verplicht is.

 

De certificering “Schadstoff geprüft” toont aan dat stoelen volgens de actuele stand van de toxicologie geen gevaar vormen voor de gezondheid.

 

De volgende prosediastoelen hebben dit certificaat gekregen:

  • Yourope
  • Younico
  • Younico NPR
  • Younico Pro
  • Se7en
  • Se7en NPR